Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Air Pontus # 22 : Τσάμπαση - Σεμέν - Καρακιόλ

➤ η πτήση μας αυτή είναι προσάρτημα της ανάρτησης μας με τίτλο "το Τσάμπαση Κοτυώρων #1 και #2 εδώ
➤ η διάρκεια είναι 06:19 λεπτά
video υψηλής ανάλυσης (1920 x 1080)από τον χάρτη του βιβλίου "λαογραφικά Κοτυώρων" του Ξ. Άκογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: