Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

το Τσάμπαση Κοτυώρων #2

➤ συνεχίζουμε με την 2η μας ανάρτηση για το Τσάμπαση
➤ 1η ανάρτηση εδώ

από το Google Earth - Panoramio

➤ από τον ταξιδιωτικό οδηγό της Infognomon

από το βιβλίο "ημερολόγιο προσκυνήματος στη γη του Πόντου"
από τον χάρτη των εκδόσεων Κεσόπουλος
μερικά από τα χωριά του Σεμέν

Δεν υπάρχουν σχόλια: