Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

"...από όλα τα δεινά του γένους το φοβερότερο ήταν ο εξισλαμισμός" Ιωάννης Αβραμάντης

1η δημοσίευση 28.1.2017

➤ το 1972 κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος του βιβλίου "οι Πόντιοι ανά τους αιώνας". Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε συνέχεια.
➤ από αυτόν τον τόμο είναι το άρθρο που υπογράφει ο Τσιτενός Ιωάννης Αβραμάντης. Προσέξτε στην πρώτη σελίδα "... από όλα τα δεινά του Γένους το φοβερότερο ήταν ο εξισλαμισμός, που κύριο ελατήριό του αποτελούσε ο εκτουρκισμός, δηλ. η γενοκτονία του Ελληνικού έθνους".
➤ κοντολογίς, από τότε (~ 1650) άρχισε η εθνοκάθαρση-γενοκτονία των Ρωμιών και όλων (φαντάζομαι) των μη μουσουλμάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: