Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

το 1918 οι Τούρκοι ξαναγύρισαν πιό άγριοι ...

Από τον 4ο τόμο της Εξόδου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) παραθέτουμε την μαρτυρία του Γεωργίου Τσιλφίδη "το 1918 οι Τούρκοι ξαναγύρισαν πιο άγριοι ..." Αναφέρεται στο χωριό του Κοστορτός που βρίσκεται στην κοιλάδα της Μουλάκας.


από το βιβλίο του Στάθη Χ. Χριστοφορίδη – Σάρπογλη "μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: