Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Air Pontus #22 : Τσάμπαση - Σεμέν - Καρακιόλ

πρώτη δημοσίευση 29.5.2017

➤ η πτήση μας αυτή είναι προσάρτημα της ανάρτησης μας με τίτλο "το Τσάμπαση Κοτυώρων" 1η εδώ και 2η εδώ

➤ η διάρκεια είναι 06:19 λεπτά
video υψηλής ανάλυσης (1920 x 1080)από τον χάρτη του βιβλίου "λαογραφικά Κοτυώρων" του Ξ. Άκογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: