Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

το Τσάμπαση Κοτυώρων - #2

πρώτη δημοσίευση Μάιος 2017

➤ συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ανάρτησης για το Τσάμπαση
➤ πρώτο μέρος της ανάρτηση εδώ

από το Google Earth - Panoramio

➤ από τον ταξιδιωτικό οδηγό της Infognomon

από το βιβλίο "ημερολόγιο προσκυνήματος στη γη του Πόντου"
από τον χάρτη των εκδόσεων Κεσόπουλος
μερικά από τα χωριά του Σεμέν

Δεν υπάρχουν σχόλια: