28 Ιανουαρίου 2020

χωριό Χουτουρά / μοναστήρια της Χαλδίας - #2

πρώτη δημοσίευση 28.1.2020

➤ για πρώτη φορά θα αναρτήσουμε στοιχεία για τα μοναστήρια της Χαλδίας και τα χωριά Χουτουρά και Μαυραγγέλ (θα ακολουθήσει)
ότι ακολουθεί είναι από το βιβλίο του Γ.Θ. Κανδηλάπτη (Κάνεως) "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας"
δεύτερο μέρος - πρώτο εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: