24 Ιανουαρίου 2020

οκτώ από την πατρίδα...

➤ καιρό έχουμε να βάλουμε ανέκδοτα πατρίδας
οκτώ λοιπόν σε τέσσερις σελίδες από την ΠΕ, 1960, τ. 121-122

Δεν υπάρχουν σχόλια: