Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

από το ημερολόγιο ενός Πόντιου οπλαρχηγού - μέρος 2ο

οπλαρχηγός Σάββας Κ. Ασλανίδης
2ο μέρος - ανάρτηση σε 4 συνέχειες  
1ο μέρος εδώ

ΠΕ, 1950, τεύχη 9 έως 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: