Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Άνω ρους του Ευφράτη ποταμού

➤ από την έξοδο, τόμος Γ' του ΚΜΣ το κεφάλαιο "χώρα πηγών του Ευφράτη ποταμού"
εδώ το ΚΜΣ διευκρινίζει την διαίρεση που έκανε σε μεσογειακό και παραλιακό Πόντο
επίσης αναφέρονται τα λίγα χωριά της περιφέρειας Ερζερούμ (στον χάρτη 1), Ερζιγκιάν (2) και Εγκίν (3)
   • (1) Ερζερούμ - Χελέγκ
   • (2) Ερζιγκιάν - Χογούζ / εμείς έχουμε σημειώσει επίσης ένα χωριό με το όνομα Κεμάχ (θα επανέλθουμε)
   • (3) Εγκίν - Βάγκ - Σορζού - Τσοράκ
ανάρτηση μας για το βιβλίο "στο σύνορο του Ευφράτη" εδώανάρτηση μας για το "σύνορο του Ευφράτη" εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: