Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Αρχιμανδρίτου Πανάρετου Τοπαλίδη, ο Πόντος ανά τους αιώνας - #3

➤ τρίτη ανάρτηση μας για το επανεκδοθέν βιβλίο του Π.Τ.  / πρώτη εδώ δεύτερη εδώ
➤ είναι η εισαγωγή του βιβλίου γραμμένη από τον ίδιο τον Αρχιμανδρίτη Πανάρετο Τοπαλίδη
κάπου αναφέρεται σ' εκείνες "όσαι, αιχμάλωτοι εν τοις χαρεμίοις των τυράννων, αγρυπνούσαι παρά το λίκνον του τέκνων των, ετραγώδουν αυτώ, αντί νανουρίσματος..."
     υιέ μ' αν ζης και μεγαλύν'ς
     σην Ρωμανίαν φύγον
     εκεί ε'εις κύρην Έλλενον
     και αδελφόν Ξανθίνον.

1=Π.Τ. 3=Φ. Κτενίδης
3=Λ. Ιασονίδης  4=Αμβρόσιος Σουμελιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: