Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, μικρότερες εστίες αντιστάσεως - #3

 τρίτο μέρος - πρώτο εδώ - δεύτερο εδώ
 σε αυτήν την ανάρτηση γίνεται αναφορά στις περιοχές : Τοκάτη, Τραπεζούντα, Χόψα, Σιμικλή και Κουνάκα.
 πολλές φορές με απασχόλησε η στάση του Μητροπολίτη Χρύσανθου ο οποίος ήταν τελείως αντίθετος από τον Αμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη. Η Τραπεζούντα θα μπορούσε να έχει το μεγαλύτερο αντάρτικο τμήμα όλου του Πόντου κάτω από την ηγεσία ενός "ηπιότερου Γερμανού Καραβαγγέλη και ενός λιγότερο κατευναστικού Χρύσανθου". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: