26 Απριλίου 2020

τραγούδια δίστιχα της Ματσούκας #3

➤ τρίτο και τελευταίο μέρος με τα δίστιχα της Ματσούκας από το βιβλίο του Ε. Ελευθεριάδη, "λαογραφικά Λαραχανής"
➤ πρώτο μέρος εδώ
➤ δεύτερο μέρος εδώ
από το δίκτυο
Δεν υπάρχουν σχόλια: