Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

τραγούδια δίστιχα της Ματσούκας #2

➤ δεύτερο μέρος με τα δίστιχα της Ματσούκας από το βιβλίο του Ε. Ελευθεριάδη, λαογραφικά Λαραχανής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: