Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

τραγούδια δίστιχα της Ματσούκας #2

➤ δεύτερο μέρος με τα δίστιχα της Ματσούκας από το βιβλίο του Ε. Ελευθεριάδη, λαογραφικά Λαραχανής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: