Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

... σύντομο ιστορικογεωγραφικό οδοιπορικό #3

➤ από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη "ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού" πάμε να γνωρίσουμε τις πόλεις και τα σημαντικά χωριά του Πόντου σε ένα σύντομο ιστορικογεωγραφικό οδοιπορικό,
➤ η συνέχεια της ανάρτησης με τον παραλιακό Πόντο, από Θεμίσκυρα μέχρι την Ηράκλεια (Ποντοηράκλεια),
➤ πρώτο μέρος εδώ 
➤ δεύτερο μέρος εδώ

Σινώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: