Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Σάββας Π. Ιωακειμίδης, ιστορία ... #3

➤ τρίτη και τελευταία ανάρτηση μας από το βιβλίο του Σάββα Π. Ιωακειμίδη "συμβολή εις την γενικήν ιστορίαν του Πόντου"
➤ ο συγγραφέας κλείνει το βιβλίο του με τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει για τους Τούρκους αλλά και για τους "συμμάχους" μας του Α' ΠΠ, δηλ. Γαλλία - Ιταλία και Αγγλία.
➤ τα συμπεράσματα του συγγραφέα για την Τουρκία κατά πως φαίνεται είναι ακόμα εν ισχύει ...

από το δίκτυο
Add caption

Δεν υπάρχουν σχόλια: