Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Καράκαγια Χαλδίας

➤ το χωριό του Άνθιμου Παπαδόπουλου - ανάρτηση μας για το λεξικό
➤ είναι στην περιοχή του Κιουρτούν, μάλλον η Γαργάενα του χάρτη του ΚΜΣ
αναρτήσεις μας για το Κιουρτούν εδώ και εδώ 
γράφει ο Νικόλαος Παπαδόπουλος στην Ποντιακή Ηχώ, 1982, τ. 5

[πδ Ιανουάριος 2017]

χάρτης ΚΜΣ
Γ. Θ. Κανδηλάπτη
γεωγραφικό & ιστορικό λεξικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: