Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

μάνα και θυγατέρα ...

εφ. Καθημερινή - ένθετο Επτά ημέρες (1997)

Δεν υπάρχουν σχόλια: