Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

αφιέρωμα στην Κρώμνη - 4ο μέρος

4ο μέρος του αφιερώματος
    • πρώτο μέρος εδώ
    • δεύτερο μέρος εδώ
    • τρίτο μέρος εδώ

πρώτη δημοσίευση στις 27.11.2016
➤ ... ξαν οι αφορισμένοι οι Κρεμέτ !!!
➤ πως απέκτησαν προνόμια από τον Σουλτάνο και πέτυχαν την επέκταση των συνόρων της Κρώμνης μέχρι το Χοτζά Μεζαρί και Λαραχανή, ίσως εις βάρος άλλων χωριών ...
➤ αν δεν γινόταν η ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923, τώρα η Κρώμνη ίσως ήταν κυρίαρχο κράτος ...

ΠΕ, 1983, τ. 49

Δεν υπάρχουν σχόλια: