Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

βιβλίο "η Αμάσεια" : ο Χάμπο Ντεντές ...

από την ειρηνική ζωή #4
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
ο Χάμπο Ντεντές ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: