Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

βιβλίο "η Αμάσεια" : το Τσίρ -Τσίρ

από την ειρηνική ζωή #2
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
το Τσίρ -Τσίρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: