Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

βιβλίο "η Αμάσεια" : οι Έλληνες - Γιουνάν και οι Έλληνες - Ρούμ ...

από την ειρηνική ζωή #3
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
οι Έλληνες - Γιουνάν και οι Έλληνες - Ρούμ ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: