Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

βιβλίο "η Αμάσεια" - #2 : οι μύλοι της πόλης

➤ από την ειρηνική ζωή #1 : οι μύλοι της πόλης
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη
πρώτη ανάρτηση από έξι εδώ 

[πδ 22.7.2016] Δεν υπάρχουν σχόλια: