Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

τα σιμοχώρια της Τραπεζούντας

➤ ένα μικρό αρθράκι για τα σιμοχώρια της Τραπεζούντας και ο αντίστοιχος χάρτης
➤ δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε όλα τα χωριά και να τα αποτυπώσουμε πάνω στον χάρτη.


1. απόσπασμα άρθρου από τα Χρονικά του Πόντου, έτος 1944, τεύχος 9


2. μία από τις τρεις σελίδες που αναφέρονται στα σιμοχώρια στον οδηγό "Ανατολικός Πόντος" της Infognomon.

Δεν υπάρχουν σχόλια: