Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

χαλαρδία στην κοιλάδα του Σταυρίν το 1861

➤ ο Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης) στο βιβλίο του "αρχείον Σταυρί" (ανάρτηση μας εδώ ) περιγράφει, για την ακρίβεια παραθέτει διάφορες σημειώσεις του από άλλα βιβλία ή τετράδια που είχε την πρόνοια και αντέγραψε, την χαλαρδία (*) του 1861 στην κοιλάδα του Σταυρίν.

 (*)

Δεν υπάρχουν σχόλια: