Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

τα χωριά της Τριπόλης του Πόντου

από το βιβλίο του Γεωργίου Η. Σακκά,"η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου".

Δεν υπάρχουν σχόλια: