Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

περιφέρεια Όφεως

πρώτη δημοσίευση στις 3.5.2016

➤ από τον Δ' τόμο της Εξόδου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τα παρακάτω στοιχεία για τον Όφι και μερικά χωριά του,
➤ η περιοχή-κοιλάδα του Μπαλτατζή Tερέ (βλέπε χάρτη) είναι κυρίως τα χωριά που διατήρησαν την Χριστιανική πίστη και γι' αυτό ο πληθυσμός συμπεριλήφθηκε στην ανταλλαγή,
➤ παρακάτω βλέπουμε την αναφορά για "μαζικό" εξισλαμισμό. ΔΕΝ ήταν ολοκληρωτικός ο εξισλαμισμός της περιοχής. Τα χωριά της κοιλάδας του Μπαλτατζή Τερέ παρέμειναν Χριστιανοί. Πολλά χωριά πέριξ της Κατερίνης όπως ο Κορινός, η Νέα Τραπεζούντα, ο Κάτω Αγιάννης καθώς και η Κρύα Βρύση, γνωρίζουμε προσωπικώς, ότι κατάγονται από τα χωριά Ζουρέλ, Χάλτ, Γίγας, Κουρίτς και άλλα,
 κάθε γενίκευση, όπως εδώ με την λέξη "μαζικά" είναι υπερβολική και αναληθής
➤ πτήση μας με την Air Pontus εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: