Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

περιφέρεια Όφεως

από τον Δ' τόμο της Εξόδου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τα παρακάτω στοιχεία για τον Όφι και μερικά χωριά του. Η περιοχή-κοιλάδα του Μπαλτατζή Ντερέ (βλέπε τον χάρτη που παραθέτουμε) είναι κυρίως τα χωριά που διατήρησαν την Χριστιανική πίστη και γι' αυτό ο πληθυσμός συμπεριλήφθηκε στην ανταλλαγή.Δεν υπάρχουν σχόλια: