Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Θεόφιλος Ντέϋρολ (#3), 1860 ταξίδι στον Πόντο και την Αρμενία

εικόνες από τον Πόντο του 1860 !!!

➤ τρίτη ανάρτηση : στην Αργυρούπολη
➤ είναι το δεύτερο ταξίδι του συγγραφέα από Τραπεζούντα προς Αργυρούπολη. δείτε πως περιγράφει την κατασκευή του δρόμου προς την Αργυρούπολη μέσω Ζύγανας, την είσοδο του στην πόλη με τους κήπους της...
"η πόλη αποτελούνταν από οκτακόσια σπίτια - διακόσια αρμένικα, τριακόσια τούρκικα και άλλα τόσα ελληνικά ..."

[πδ Φεβρουάριος 2916]

1. είναι το δεύτερο του ταξίδι από
Τραπεζούντα προς Αργυρούπολη
2. το πρώτο του ταξίδι ήταν μέχρι
το Καρατσουκούρ (βλ. χάρτη).

3. είναι το ποτάμι Καρσίτ δηλ. Χαρσιώτης.
Το λέει και Τιρέμπολα γιατί εκβάλει
στον Εύξεινο Πόντο, δίπλα ακριβώς από την Τρίπολη.
(από Άρδασα προς Αργυρούπολη ονομάζεται Κάνις)
4. δεν μας είναι γνωστό το χωριό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: