Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Θεόφιλος Ντέϋρολ (#3), 1870 ταξίδι στον Πόντο και την Αρμενία

3η ανάρτηση : στην Αργυρούπολη

1. είναι το δεύτερο του ταξίδι από
Τραπεζούντα προς Αργυρούπολη
2. το πρώτο του ταξίδι ήταν μέχρι
το Καρατσουκούρ (βλ. χάρτη).

3. είναι το ποτάμι Καρσίτ δηλ. Χαρσιώτης.
Το λέει και Τιρέμπολα γιατί εκβάλει
στον Εύξεινο Πόντο, δίπλα ακριβώς από την Τρίπολη.
(από Άρδασσα προς Αργυρούπολη ονομάζεται Κάνις)
4. δεν μας είναι γνωστό το χωριό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: