Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Φιτικιάρ ή Φυτικάρ Μεσοχαλδίου

από την Έξοδο, 3ος τόμος του ΚΜΣ

Γολή, ποταμός Τζίζερες ή Αμπρικάντων
από το δίκτυο  (GE Panoramio)
φωτογραφία του συμπατριώτη μας andreadis ioannis

Δεν υπάρχουν σχόλια: