Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

πι 'κι νουνίζ όνταν κάθεται, θαμάσκεται όνταν σκούτε ...

καλό και διδακτικό
από την ΠΕ, 1978, τ. 23

Δεν υπάρχουν σχόλια: