Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

τζοπάνε μ' λάλ τα άκλερα σ' ...

από την ΠΕ, 1950, τ.3 - η υπογραφή μάλλον είναι του Φίλωνα Κτενίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: