Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

τα παρχάρια

➤ του Γ.Θ. Κανδηλάπτη (Κάνι) από τα Χρονικά του Πόντου, 1946, τ. 19-20


άλλες σχετικές αναρτήσεις μας εδώ_1 εδώ_2 εδώ_3

Δεν υπάρχουν σχόλια: