Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Ο φίλος μου ο Σωτήρης ...

... από τον Καναδά, μου έστειλε το παρακάτω.



Δεν υπάρχουν σχόλια: