Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Βαρενού Χαλδίας

➤ Βαρενού (του) η αρχαία αύτη και εκ της αρχαίας λέξεως Τιβαρηνού έχουσα ονομασίας, κατά τον Γερβάσιον Σαρασίτην ...
... κείται παρά τον ποτ. Γιαγλίτερε, εις τους πρόποδας οροπεδίου του Κουλάτ-δαγ και επί του Κροκοδείλου (?)
➤ απέχει της Αργυρουπόλεως 4 ώρας και έχει 70 ομ. οικογενείας με ναούς του Αγ. Νικολάου και των Τριών Ιεραρχών ...
     • (Γ.Θ. Κανδηλάπτης, γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν) 

➤ από την Ποντιακή Εστία του 1955, τεύχος 70 - του Κυριάκου Σουμελίδη.

ένα ανοιξιάτικο στιγμιότυπο της Βαρενούς παρμένο από το Λυκάστ.
Κάτω χαμηλά η κοιλάδα του Γιαγλίντερε
- φωτό από την φιλική σελίδα της Κρώμνης -

Δεν υπάρχουν σχόλια: