03 Μαρτίου 2020

το βουνό Γορός ή Γορόch

➤ για το βουνό Γορόch δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρήκαμε περισσότερα στοιχεία. Το ύψος 1.200 μέτρα που αναφέρεται παρακάτω δεν είναι το πραγματικό. Το βουνό αυτό έχει κορυφή στα 2.100 μ. (από το Google Earth)
στους χάρτες που ακολουθούν έχουμε αποτυπώσει την διαδρομή Σταυρίν προς Αργυρούπολη μέσω του βουνού Γορόch (σχετική ανάρτηση μας "ο βασιλικός δρόμος" εδώ )
➤ λίγα λόγια για το χωριό Παζπέν που φαίνεται στους χάρτες : "χωρίον ομογενές με 45 ομογενείς οικογενείας έναντι και ύπερθεν της συμβολής των ποτ. Σταυρίου και Γιαγλίτερες, εν κοιλάδι με ναόν της Θεοτόκου και σχολείον. Οι κάτοικοι του χωρίου έζων εκ της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι άνδρες ως επί το πλείστον μετήρχοντο τον αρτοποιόν εις τας πόλεις. Οι κάτοικοι του χωρίου μετά την ανταλλαγήν εγκαταστάθησαν εις την περιφέρεια των Καϊλαρίων …" (από το βιβλίο του Γ. Κανδηλάπτη "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας")

[πρώτη δημοσίευση Οκτώβριος 2015]

Γ. Κανδηλάπτη "γεωγραφικόν-ιστορικόν
λεξικόν των χωρίων, κωμοπόλεων ..."

➤ ανάρτηση μας για Μαντρία εδώ και Χάρσερα εδώ

εκτιμώμενη διαδρομή της εναλλακτικής στράτας
των καραβανιών μεταξύ Στύλου και Πέντε Εκκλησιές

1 σχόλιο:

Καρύδης Γιάννης είπε...

Καλημέρα Πολυχρόνη. Στο χωριό Παζπεν υπήρχαν και μεταλλεία τα περισσότερα έκλεισαν λόγω εξάντλησης των μεταλλευμάτων και τα υπόλοιπα εγκαταλείφθηκαν το 1878, όταν με την συνθήκη του Αγίου Στέφανου και την αποχώρηση των Ρώσων, αρκετοί Έλληνες τους ακολούθησαν και εγκαταστάθηκαν στον Καρς. Αρκετές οικογένειες έφυγαν από το Παζπεν και εγκαταστάθηκαν στα χωριά του Σαρίκαμις. Μεταξύ αυτών και η οικογένεια μου, όπου εγκαταστάθηκε στο Γιαγκμπασάν 7,5 χλμ από το Σαρίκαμις και άνοιξαν τρία μαγαζιά στο Σαρίκαμις ακριβώς πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. (Διακρίνονται στο earth Google). Το ένα από τα τρία ήταν αρτοποιείο και εκτός από τις ανάγκες της περιοχής για ψωμί, τροφοδοτούσε και την φρουρά του ρωσικού στρατού που έδρευε στο Σαρίκαμις.