01 Απριλίου 2021

Air Pontus # 10 : Σάντα και ο δρόμος των καραβανιών (Κερβάν Γιόλ)

➤ πετάμε πάνω από τον Γιάμπολη ποταμό, θα γνωρίσουμε την Σάντα και τα βουνά που την περιβάλουν. Η μονή της Παναγίας Σουμελά είναι σχετικά κοντά. Με αφετηρία το Καρά Καπάν της Σάντας θα κατηφορίσουμε προς τον ποταμό Πυξίτη στο ύψος της Γαλίαινας, ακολουθώντας τον δρόμο των καραβανιών (Κερβάν Γιόλ).
➤ αφορμή για την πτήση αυτή υπήρξε η ανάρτηση μας "το βουνό Θήχης του Ξενοφώντος : εκδοχή της Σάντας" εδώ

➤ τα σχόλια που ακολουθούν είναι από την παραπάνω ανάρτηση :

[
•    "Εγώ σχημάτισα τη γνώμη πως ο Θήχης είναι αυτό το δικό μας Καράκαπαν, γιατί, άπ’ το Καράκαπαν περνούσε ο μόνος καλοκαιρινός δημόσιος δρόμος (Κερβάν γιολ) απ' τα παλιά τα χρόνια ως την σημερινή μας εποχή ..."
•    Ό Τιμ. Ιακωβίδης λέγει: "Και μόνη η χρησιμοποίηση από τα καραβάνια του δρόμου Καράκαπαν από χιλιάδες χρόνια ως σήμερα, μαρτυράει αλάνθαστα πως ο Θήχης του Ξενοφώντα είναι το δικό μας Καράκαπαν"
•    Δευτερολογεί ό Κ. Νυμφόπουλος: "... Είναι αλήθεια ότι ενώνει τήν Βαϊβούρτη με τό δικό μας Καράκαπαν ένας αυτοσχεδίαστος και μοναδικός αμαξιτός δρόμος, ο οποίος διασχίζει πεδινές εκτάσεις και από τον οποίον μπορούν νά περάσουν όχι μονάχα υποζύγια, αλλά και δίτροχα και τετράτροχα αμάξια με φορτίον πολλών εκατοντάδων οκάδων, αφού άπ' τον ίδιο δρόμο μας ήρθαν πολλές φορές άπ' τα χωριά τής Βαϊβούρτης μυλόπετρες βάρους 1000 οκάδων. Ο δρόμος αυτός του Καρά Καπάν τής Σάντας πού ενώνει την Βαϊβούρτην με την Τραπεζούντα είναι καλοκαιρινός, περνά από τις υπώρειες του Καράκαπαν και φτάνει στα οροπέδια της Σάντας. Ώστε εξάπαντος θα πήραν ετούτο τον καλοκαιρινό δρόμο οί Μύριοι, οι οποίοι κατέβηκαν συνέχεια στο Καζουκλή, στο Μετσίτ, στο Τσαμέ Πογάζ, στην Λαραχανή κλπ.
•     Άλλωστε ό δρόμος αυτός του Καράκαπαν χρησιμοποιήθηκε για το σύντομό του —παίρνει τήν ευθεία Τραπεζούντας - Βαϊβούρτης άπ' τα παλιά τα χρόνια ως την εποχή μας για την συγκοινωνία Τραπεζούντας - Εσωτερικού, και τον λέμε και σήμερα Κερβάν γιολ (δρόμος των καραβανιών), γιατί περνούσαν χιλιάδες καραβάνια από δω, κατέβαιναν στο Κιμισλή και στ’ Αμπάρια, και από κει μέσον Γαλίανας κατέβαιναν στην Τραπεζούντα.
]

  • μουσική φόντου : Σαντά, τραγούδι Λάμπος Εφραιμίδης (Χαρτοματσής), λύρα Μαυροκεφαλίδης Άλκης
  • διάρκεια πτήσης : 5 λεπτά
  • πρώτη δημοσίευση Σεπτέμβριος 2015


Δεν υπάρχουν σχόλια: