Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Κρωμέτκα τραγωδίας #1 - η άνοιξη

➤ ξαναβάζουμε το ποιήμα του Δ. Κ. Παπαδόπουλου (Σταυριώτη)
➤ είναι από την ΠΕ, 1953 - τ. 40
➤ τώρα παρατηρώ την επικεφαλίδα "Κρωμέτκα τραγωδίας" και φαντάζομαι τις φασαρίες που θα τους έκανε γι' αυτό ο Σταυριώτης γιατί το Σταυρίν δεν ήταν Κρώμνη...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: