Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Ο τηγανάς ...


Ποντιακά Φύλλα, τόμος 1937 / τεύχος 11
ψηφιακό αρχείο ΕΠΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: