Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

η σημασία των τοπωνυμικών στη λαογραφία, του Ιωάννη Αβραμάντη

➤ από την ΠΕ, 1958, τ. 97
➤ "...έχομε δύο εποικίσεις στην Κρήτη μεταξύ του 10 και 13 αιώνος μ.Χ. μιά στη Μακεδονία και πάρα πολλές..." άλλες
άλλη σχετική μας ανάρτηση "το Κάν και οι αποικήσεις - μετοικεσίες" εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: