Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

η Αργυρούπολη και οι αποικήσεις - μετοικεσίες

συχνά - πυκνά ακούμε για τα διάφορα μαντεμοχώρια στον Πόντο και γενικά σε όλη την Μ. Ασία
➤ η σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσει την γεωγραφική διασπορά αυτών των περιοχών. Πήραμε λοιπόν το γνωστό βιβλίο του Γ.Θ. Κανδηλάπτη "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν" και ανατρέξαμε στο 2ο μέρος όπου τα "Περί των εις ξένας επαρχίας πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων, των υπαγομένων εις την πνευματικήν επικυριαρχίαν της Μητροπόλεως Χαλδίας"
➤ εδώ περιγράφονται όλες οι εκτός Χαλδίας αποικήσεις - μετοικεσίες, αρχής γενομένης το 1745 (σελ. βιβλίου 246). Παρακάτω είναι οι γνωστότερες και πιο απομακρυσμένες περιοχές μετοικεσίας και μαντεμο-περιοχών
ακολουθεί ο χάρτης

     σ. 253    Μπουγά ή Μπουλγάρ Ματέν – Μεταλλείον Ταύρου
     σ. 256    Μπερεκετλή Ματέν (Ν. Ικονίου)
     σ. 257    Ακ Δαγ Μαδέν
     σ. 267    Γουζουλού
     σ. 270    Σίμ Μεταλλείον ή Κιουμούch Ματέν
     σ. 273    Χαπέch ή Επέch ή Απέch
     σ. 285    Υοσγάτη
     σ. 286    Άργονη Ματέν, περιφέρεια Άμιδας (Ντιαρμπακίρ)
     σ. 290    Μεζιρέ, ανατολικά του Χαρπούτ
     σ. 290    Χαλβά Ματέν
     σ. 291    Κατράκ Ματέν, περιφέρεια Μαλάτειας
     σ. 291    Πακίρ τσαϊ, περιγέρεια Μερζιφούντος (ΠΕ, σελ. 643)
     σ. 291    Κιζίλ Καγιά, περιφέρεια Τοκάτης
     σ. 316    Κεσκίν ή Δενέκ Ματέν
     σ. 318    Μεταλλείον Μπάλια Καραϊτήν, περιφέρεια Σμύρνης

➤ δημιουργήσαμε μια νέα ετικέτα (16 αναρτήσεις μέχρι σήμερα) με το όνομα μαντεμοχώρια εδώ 

[πρώτη δημοσίευση Φεβρουάριος 2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: