Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (1916 - 1923) - #3

➤ τρίτη και τελευταία ανάρτηση του άρθρου / πρώτη εδώ - δεύτερη εδώ 
➤ δίνει συνοπτικά μια πολύ καλή εικόνα της γενοκτονίας (για όσους δεν έχουν σαφή γνώση)
➤ στο τέλος οι σημειώσεις - παραπομπές μόνο του κειμένου που αναρτούμε σήμερα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: