Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ο Βέβαιας 'ς σην Αμερικήν...

➤ ο μέγας νοσταλγός βρίσκεται στην Αμερική και εκεί γίνεται το θαύμα...
του Φίλωνα Κτενίδη, από την ΠΕ - 1959 - τ. 115
στα Ποντιακά.Δεν υπάρχουν σχόλια: