Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

οκτώ από την πατρίδα...

➤ καιρό έχουμε να βάλουμε ανέκδοτα πατρίδας
οκτώ λοιπόν σε τέσσερις σελίδες από την ΠΕ, 1960, τ. 121-122
Δεν υπάρχουν σχόλια: