Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

από το ημερολόγιο ενός Πόντιου οπλαρχηγού - μέρος 2ο

οπλαρχηγός Σάββας Κ. Ασλανίδης - περιοχή Έρπαα
2ο μέρος - ανάρτηση σε 3 συνέχειες  
1ο μέρος εδώ


ΠΕ, 1950, τεύχη 9 έως 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: