Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

ξωκλήσια και αγιάσματα του Τσαγράκ Κερασούντας

➤ από το βιβλίο του Γεωργίου Α. Ανδρεάδη και του υιού του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη το κείμενο που ακολουθεί - γράφει ο πατέρας (1883-1973)
➤ όλες οι αναρτήσεις μας για το Τσαγράκ στην ετικέτα Χρ. Γ. Ανδρεάδης

δεν γνωρίζουμε ποια εκκλησία είναι,
μόλις έξω από το χωριό
από το Google Earth - Panoramio


Δεν υπάρχουν σχόλια: