Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

τραγούδια δίστιχα της Ματσούκας #2

➤ δεύτερο μέρος με τα δίστιχα της Ματσούκας από το βιβλίο του Ε. Ελευθεριάδη, λαογραφικά Λαραχανής
πρώτο μέρος εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: