Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

σύντομο ιστορικογεωγραφικό οδοιπορικό #3

➤ από το βιβλίο του Χρήστου Σαμουηλίδη "ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού" πάμε να γνωρίσουμε τις πόλεις και τα σημαντικά χωριά του Πόντου σε ένα σύντομο ιστορικογεωγραφικό οδοιπορικό,
➤ η συνέχεια της ανάρτησης με τον παραλιακό Πόντο, από Θεμίσκυρα μέχρι την Ηράκλεια (Ποντοηράκλεια),
➤ πρώτο μέρος εδώ 
➤ δεύτερο εδώ

[πδ Ιούνιος 2017] 

Σινώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: