Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

Σάββας Π. Ιωακειμίδης, ιστορία... #3

➤ τρίτη και τελευταία ανάρτηση μας από το βιβλίο του Σάββα Π. Ιωακειμίδη "συμβολή εις την γενικήν ιστορίαν του Πόντου" / πρώτη εδώ - δεύτερη εδώ
➤ ο συγγραφέας κλείνει το βιβλίο του με τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει για τους Τούρκους αλλά και για τους "συμμάχους" μας του Α' ΠΠ, δηλ. Γαλλία - Ιταλία και Αγγλία
➤ τα συμπεράσματα του συγγραφέα για την Τουρκία κατά πως φαίνεται είναι ακόμα εν ισχύει...

από το δίκτυο

Δεν υπάρχουν σχόλια: