Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Σάββας Π. Ιωακειμίδης, ιστορία... #2

➤ δεύτερη ανάρτηση μας από το βιβλίο του Σάββα Π. Ιωακειμίδη "συμβολή εις την γενικήν ιστορίαν του Πόντου" - πρώτη εδώ
➤ αναφορά στο Ποντιακό αντάρτικο, θυμίζω ότι ο συγγραφέας ήλθε στην Ελλάδα σε ηλικία 34 χρονών
➤ τονίζουμε για πολλοστή φορά το σημείο [...η κυριότερα έλλειψις των σωμάτων τούτων υπήρξεν η έλλειψις ενιαίας διοικήσεως και κατευθύνσεως των ενεργειών αυτών...] και παρακάτω [...ήσαν διασκορπισμένα και έδρων εις τα διάφορα σημεία του Πόντου μεμονωμένως ...] στην σελίδα 73
➤ τα περί γενικού αρχηγού των αντάρτικων δυνάμεων του Δυτικού Πόντου είναι μυθεύματα και επινοήσεις μερικών φανατικών τοπικιστών... - αναρτήσεις μας εδώ και εδώ
τρίτη και τελευταία ανάρτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: