Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

βιβλίο "η Αμάσεια" #4 : οι Έλληνες - Γιουνάν και οι Έλληνες - Ρούμ...

➤ από την ειρηνική ζωή #3
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη
οι Έλληνες - Γιουνάν και οι Έλληνες - Ρούμ...

[πδ 23.7.2016]


Δεν υπάρχουν σχόλια: