Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

βιβλίο "η Αμάσεια" - #4 : οι Έλληνες Γιουνάν & οι Έλληνες Ρούμ...

➤ από την ειρηνική ζωή #3
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη
οι Έλληνες - Γιουνάν και οι Έλληνες - Ρούμ...

➤ Ρούμ : έτσι ονόμαζαν οι Τούρκοι, Άραβες κλπ. την Ελληνοβυζαντινή αυτοκρατορία και τους Έλληνες κατοίκους της. Οι Τούρκοι, κατά τα τελευταία έτη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ονόμαζαν τους μεν Έλληνες το γένος, υπηκόους της Οθωμ. αυτοκρατορίας Ρούμ, τους δε Έλληνες της ελεύθερης Ελλάδας Γιουνάν. Επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας οι Έλληνες αυτοαποκαλούντο Ρωμαίοι ή Ρωμιοί. Το "Ρωμαίος" και "Ορωμαίος" (από τη συνεκφορά μετά του άρθρου Ο) αποτελούσε το εθνικό όνομα του Έλληνα κατοίκου του Πόντου.
Γ.Θ. Κανδηλάπτης "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν ..."


[πρώτη δημοσίευση 23.7.2016]


Δεν υπάρχουν σχόλια: